Seizoen 2024

onbeperkt tennissen

Prijzen

  • 80 €
  • 55 €
  • 25 €
  • 180 €
  • 10 €

Inschrijven

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier volledig in te vullen en terug te mailen naar info@tcmatchpoint.be.   We vragen u ook om elektronisch te betalen op rekeningnummer BE 46 0018 1671 6636.  Pas na ontvangst van de betaling wordt uw abonnement verder opgemaakt.  Hou hier rekening mee.
 

Inschrijven

Abonnementen

Samen met het abonnement wordt aan ieder lid die dit wenst een (genummerde) sleutel overhandigd. Deze sleutel geeft toegang tot de terreinen en is strikt persoonlijk, wat inhoudt dat deze niet mag doorgegeven worden. De waarborg voor deze sleutel bedraagt 10€, doch wordt op het einde van het seizoen terugbetaald bij het indienen van de sleutel(s). Bij verlies of niet-teruggave van de sleutel op het einde van het seizoen (vóór 1 november) wordt de waarborg niet terugbetaald.

Reglement

Ieder lid verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement van tennisclub Matchpoint.  In het huishoudelijk reglement werd ook de privacy verklaring opgenomen.

Bekijk ons reglement

Reservaties

Het reserveren gebeurt uitsluitend online via deze website. U krijgt bij aanvang een lidnr en wachtwoord via mail doorgestuurd. De eerste keer dient U zelf een nieuw wachtwoord te kiezen. Het lidnr is NIET het nummer van uw abonnement. Om te reserveren moet U zich eerst aanmelden. De reserveringskalender is terug te vinden onder de rubriek 'RESERVEREN'. Vrije uren staan blanco en kunnen gereserveerd worden door op het groene icoontje te klikken, waarna het icoontje rood wordt en jou naam in de lijst verschijnt. Bij verkeerdelijk reserveren kan men op het rode icoontje klikken waarna het opnieuw groen en wordt en het terrein terug vrij komt. Ieder lid kan slechts éénmaal reserveren in de toekomst. Zodra een gereserveerd speeluur verlopen is, kunt U een volgende reservatie uitvoeren. Uren waarop onderhoud , lessen, ... doorgaan, worden door het bestuur geblokkeerd.

Ga naar reservaties

Privacy Beleid

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door TC Matchpoint vzw, pa. Kleine Nieuwstraat 24, 8792 Desselgem of info@tcmatchpoint.be, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u mogelijkheid te bieden online te reserveren en u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op (info@tcmatchpoint.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze recentste versie van ons huishoudelijk reglement onder artikel 14.
Uw gegevens zijn enkel zichtbaar voor andere leden, indien deze zich hebben aangemeld op onze website, onder het tabblad 'Leden'.  Zo kunt u in contact komen met potentiële tegenspelers indien u dat wenst.

Privacy beleid

Onze Pleinen

Onze Sponsors